Over Stichting de Hippe heks

Ons verhaal

De Hippe Heks is een centrum waar vrouwen elkaar ontmoeten, van alle achtergronden en van alle leeftijden.

De Hippe Heks wil een plek zijn waar vrouwen leren, waar ruimte is voor nieuwe ideeën, dromen en waar je nieuwe energie krijgt.

Het doel van de Hippe Heks is hen te helpen zich te ontwikkelen en deel te nemen aan de maatschappij. Daarvoor bieden wij een vertrouwde, veilige en laagdrempelige plek voor alle vrouwen uit Amsterdam Nieuw-West.

Wat doen we?

We organiseren activiteiten op het gebied van ontmoeting en creativiteit, sport en ontspanning, en vaardigheden. We geven allerlei cursussen, van Nederlandse les tot een cursus schilderen of aerobics. Een deel van de activiteiten verzorgen we helemaal zelf, voor een deel werken we samen met partnerorganisaties. We houden de kosten zo laag mogelijk, zodat iedere vrouw mee kan doen. Het werk in de Hippe Heks wordt grotendeels gedaan door vrijwilligsters. 


Wordt vrijwilliger

Wordt vrijwilliger bij de Hippe Heks of het EECO. Het is leuk om
met elkaar activiteiten op te zetten en nieuwe mensen te ontmoeten. Naast het ontmoeten van nieuwe mensen ontwikkel je je natuurlijk ook zelf, waardoor je sterker in je schoenen komt te staan. Je leert veel dingen als vrijwilliger waar je in het dagelijks leven ook wat aan hebt.  De vrijwilligers krijgen begeleiding van professionals, zoals Ruud en Marina, zij zijn beheerders van de gemeente Amsterdam. Daarnaast bieden wij aan jou als vrijwilliger diverse trainingen. Enthousiast? Neem dan snel contact op met ons!


Jaarplannen 2022

Alle activiteiten die worden georganiseerd op beide locaties zijn afgeleid uit onze doelstellingen en en vastgelegd in de activiteitenplannen.

Activiteitenplan Het EECO:
De Hippe Heks heeft de kans gekregen om het EECO-pand nieuw leven in te blazen, zodat het een centrum kon worden dat zich van ‘in de buurt’ naar ‘van de buurt’ en van ‘verre buur’ tot ‘naaste buur’ ontwikkelt: een ‘Noaber’.


Download hier het activiteitenplan van het Eeco

Activiteitenplan Hippe Heks: 
Het centrum De Hippe Heks is een plek is een plaats waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Daartoe worden verschillende activiteiten uitgevoerd en kunnen verschillende cursussen worden gevolgd.  


Download hier het activiteitenplan van De Hippe Heks

Organisatiestructuur:

De Hippe Heks als organisatie heeft een stichtingsbestuur. Er werken vier betaalde krachten voor de stichting. Zij voeren o.m. de administratie en ondersteunen de vrijwilligers bij de uitvoering van hun taken.

Het bestuur bestaat uit:

Samenwerkingspartners: